Cummins QSX15

Item Title

دارای شش سیلندر

که به بررسی تعدادی از کاتالوگ های این سری در زیر می پردازیم

دانلود کاتالوگ