کوبله کردن موتور و ژنراتور

در واقع کار اتصال موتور دیزل و ژنراتور به هم و نصب آن بر روی یک شاسی (Structure) فلزی که باک یا مخزن سوخت روزانه در آن تعبیه شده و قرار دادن یک تابلو کنترل و فرمان و یک تابلو قدرت که کلید قدرت در آن نصب میگردد ، را در کنار آن به اصطلاح کوپلینگ دیزل ژنراتور مینامند.
در گذشته و گاهی نیز امروزه از ژنراتورهای دو سر بلبرینگ در این صنعت و تولید دیزل ژنراتور استفاده میشد و باز هم بندرت در موارد خاص استفاده میشود.
این ژنراتورها قابلیت اتصال(کوپل) مستقیم به دیزل را ندارند چرا که محل اتصال بصورت شفت از ژنراتور خارج می گردد . لذا برای اتصال(کوپل) ژنراتور به دیزل نیاز به ساخت قطعه ای به نام کوپلینگ بود (این قطعه نکه در اشکال مختلف و جنس متفاوت میباشند در واقع نقش همان تبدیل که جهت اتصال موتور و ژنراتور را دارد که در ابعاد مختلف و جنس های متفاوت عرضه و مورد استفاده قرار میگیرند که تماما به نوع و قدرت موتور و ژنراتور بستگی دارند) ، البته باید در نظر داشته باشیم که این نوع کوبله کردن باید با دقت بسیار بالای برخوردار باشد ،
در نظر بگیرید میلنگ موتور را بصورت یک میله و شفت ژنراتور را به صورت بک میله دیگر ، در واقع کوبله این نوع موتور و ژنراتور باید با دقت بالای باشد چراکه آن دو میله ( میلنگ و شفت ژنراتور که در واقع ادامه روتور یا مغز ژنراتور است ) باید در یک راستا قرار بگیرند و هیچ گونه زاویه ای بین آنها نباشد.
به همین دلیل در ابن نوع کوبله از ابزار دقیقی بنام ساعت استفاده میگردد ، ساعت زدن خطا را در زاویه دار بودن این راستای دو تکه را به صفر یا بهتر بگوییم کسری از یک دهم درجه خواهد رساند.
دقت داشته باشیم در گذشته کیفیت کار تراشکار و دستگاه تراش بر روی بالانس بودن واسط کوپلینگ و لرزه و کیفیت دستگاه اثر گذار بود. در گذشته به دلیل کم کاری سازندگان داخلی، کارفرمایان دیزل ژنراتورهای فابریک(خارجی یا کوبله شرکتهای پکیج کننده ژنراتور ) را بر دیزل ژنراتورهای ساخت داخل ارجع میدانستند. و تماما بخاطر همین دقت عملکرد بوده و هست.

a1

اما در این روزها دیزل و ژنراتور چگونه به هم کوپل میشوند؟
با ساخت و ورود دیزل ژنراتورهای یک سر بلبرینگ ب کع در انتها بجای شفت از صفحه استفاده میگردد و طبق یک استاندارد خاص که اصطلاحا به آن SAE گفته میشود ، در این صنعت، دیزل و ژنراتور به طور مستقیم و بدون نیاز به واسط(کوپلینگ) و تنها با بستن تعداد مشخصی پیچ به هم متصل میگردند ، باید توضیح دهیم که صفحه انتهای ژنراتور مستقیم روی فراویل انتهای موتور مینشیند
باید که استاندارد انها. یکی باشد تا دقیقا صفحه در محل خود روی فرایویل نشسته و پیچهای آن بسته خواهد شد و و در انتها لبه پوسته موتور و ژنراتور نیز دقیقا روی هم نشسته و پیچهای آن نیز بسته خواهد شد. پس با تمام این توضیح و نوع کوبله مستقیم ، عملاً امروزه با ورود ژنراتورهای یک سر بلبرینگ مبحثی به نام فابریک نباید در صنعت دیزل ژنراتور وجود داشته باشد.
چرا که پکیج کننده به هیچ عنوان در ساختار موتور و یا ژنراتور دست نمیبرند.
اصطلاح دیزل ژنراتور کوپله فابریک(غیر ایرانی) نیز از آن زمان در بین کارفرمایان مصطلح گردید. اما عملاً امروزه هیچ تفاوتی بین کوپله(اتصال) دیزل و ژنراتور هیچ دو شرکتی وجود ندارد. آنچه امروزه باعث تفاوت در کوپله دیزل ژنراتور گردیده نوع برند و کیفیت متعلقات جانبی است که در کوپله(اتصال) که در انتهای بحث آمده است.