ژنراتور پاورژن

جهت مشاهده مشخصات فنی ژنراتورهای پاورژن کاتالوگ کلی محصولات را در لینک زیر می توانید دریافت نمایید.

  • کاتالوگ ژنراتور های پاورژن

    محصولات پاورژن

ModelAvrVoltage
PGA16ASX460±1.5%
PGA16BSX460±1.5%
PGA16CSX460±1.5%
PGA16DSX460±1.5%
PGA18ESX460±1.5%
PGA18FSX460±1.5%
PGA18GSX460±1.5%
PGA18HSX460±1.5%
PGA18JSX460±1.5%
PGA22CSX440±1.0%
PGA22DSX440±1.0%
PGA22ESX440±1.0%
PGA22FSX440±1.0%
PGA22GSX440±1.0%
PGA27CSX440±1.0%
PGA27DSX440±1.0%
PGA27ESX440±1.0%
PGA27FSX440±1.0%
PGA27GSX440±1.0%
PGA27HSX440±1.0%
PGA27JSX440±1.0%
PGA27KSX440±1.0%
PGA44CAS440±1.0%
PGA44DAS440±1.0%
PGA44EAS440±1.0%
PGA44FSAS440±1.0%
PGA44FAS440±1.0%
PGA54CAS440±1.0%