مشخصات دفتر مرکزی

تلفن: ۰۲۱۳۶۶۰۰۶۶۷ - ۰۲۱۵۵۲۸۷۰۹۲ - ۰۲۱۶۶۲۳۲۷۵۴
نشانی: تهران ، بزرگراه آیت اله سعیدی جنوب به شمال ، قبل از ورودی آزادگان ، بعد از بانک تجارت ، گاراژ گلبین ، داخل گاراژ سمت راست گروه مهندسی برق ، صنعت ، دیزل
ایمیل: info@bsdgen.com

مشخصات انبار


مدیر فروش و بازاریابی

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۲۲۸۱۲ گودرزی
ایمیل: fariborzgoodarzi1969@gmail.com