پروژه ها

با توجه به تاریخ راه اندازی سایت این گروه مهندسی فقط پروژه های بعد از راه اندازی سایت را ملاحظه خواهید نمود زیرا که ثبت پروژه های قبلی از حوصله بازدیدکنندگان خارج خواهد بود.

ردیفنام پروژهتاریخ نصب و راه اندازینوع کارقدرت کارتصاویر
1پروژه بیمارستان شهید مطهری تهران96/02/28گاز سوز216 کاوامشاهده تصاویر
2شهرک صنعتی نظرآباد98موتور MWMقدرت 1550 کاوامشاهده تصاویر
3پروژه بی بی سکینه ملارد97تیپ 4008قدرت 1100 کاوامشاهده تصاویر